disinfection

Dezinfekcia je proces, ktorým sa mikroorganizmy ničia chemickými látkami alebo fyzikálnymi postupmi (pôsobením napr. žiarenia, tepla alebo ich kombináciou)...

essential

Éterické oleje sú prchavé kvapaliny rastlinného pôvodu. Nejde o pravé oleje, ale o tzv. kvapalné lipidy, zmesi lipofilných rastlinných sekundárnych metabolitov...

reality

Curabitur id eros vehicula, tincidunt libero eu, lobortis mi. In mollis eros a posuere imperdiet. Donec maximus elementum ex. Cras convallis ex rhoncus, laoreet libero eu, vehicula libero.

finance

V spolupráci s odborníkmi na finančný trh poskytujeme finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo...

DASARA DISINFECTION
Dezinfekcia je proces,

ktorým sa mikroorganizmy ničia chemickými látkami alebo fyzikálnymi postupmi (pôsobením napr. žiarenia, tepla alebo ich kombináciou). Dezinfekcia suchou hmlou..... Elektrostatický dezinfekčný postrek.... Ozón.... Pripravujeme pre Vás dezinfekčné roztoky a gély vlastnej výroby.

Fakty

Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako ncov-2019) má názov sars-cov-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus disease 2019). Patrí do skupiny betakoronavírusov, ktoré spôsobujú respiračné a tráviace ochorenia. Tieto vírusy obsahujú genetickú informáciu vo forme RNA a vo svojom obale majú bielkovinové výčnelky, ktoré pripomínajú slnečnú korónu a umožňujú vírusu dostať sa do bunky. Receptor pre vírus sars-cov-2 označovaný ako ACE2 sa nachádza na povrchu slizníc ústnej dutiny, dýchacieho a tráviaceho traktu. Sars-cov-2 je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. J. Sars-koronavírus (z roku 2002) a mers-koronavírus (2012). Všetky tieto vírusy prekročili medzidruhovú bariéru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne sa šírili v ľudskej populácii. Najväčšia hrozba nového sars-cov-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Covid-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest, od miernych (kašeľ, zvýšená teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou. Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. Vlastnosti vírusu zatiaľ nie sú dostatočne prebádané

Odporúčania

Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu (pravidelne si umývať si ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby a pod.). Dôsledne dbať na čistotu bezprostredného prostredia (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl a pod.) A obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), zbytočne nepodávať ruky. Nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné. Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy. Zamedziť zdieľané používanie uterákov, riadov a iných osobných predmetov s členmi rodiny. Ak sa príznaky zhoršia, zavolať lekára alebo kontaktovať úrad verejného zdravotníctva sr (uvzsr.Sk) a neohlásene nenavštevovať ambulanciu alebo pohotovostnú službu. Mať doma základné lieky na zníženie horúčky. Necestovať, ak to nie je nevyhnutné

Coversafe™ Je ochranná fólia zaisťujúca nepretržitú bezpečnosť za všetkých okolností a na všetkých typoch povrchov, vďaka revolučnej patentovanej technológii, ktorú vyvinula francúzska spoločnosť Pylote, využívajúcej minerálne mikročastice.  Vďaka revolučnej technológii práškovej pyrolýzy poskytuje COVERSAFE™ nepretržitú trojitú ochranu proti vírusom (vrátane koronavírusu typu 229e, sezónnej chrípky, gastroenteritídy, ...), baktériám, kvasinkám a plesniam. Ochranná samolepiaca fólia je úplne prírodná a biokompatibilná a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre kontakt s pokožkou alebo potravinami, čo umožňuje jej aplikáciu na celý rad miest, vrátane jedální a stravovacích zariadení. COVERSAFE™ poskytuje nepretržitú ochranu proti baktériám a vírusom na všetkých typoch povrchov, ako sú automatické dávkovače, kľučky na dverách, spínače, stoly, zábradlia, recepčné pulty a pod. Fólia je veľmi užitočná na rôznych typoch miest, ako sú spoločné firemné priestory, šatne, školy a školiace strediská, nemocnice, kancelárie, verejné dopravné prostriedky, športové zariadenia, bary, reštaurácie atď. Tento revolučný produkt bol testovaný po dobu 4 rokov a garantuje stabilné a trvalé pôsobenie v priebehu času bez straty účinnosti. Coala coversafe™ možno čistiť akýmkoľvek bežným čistiacim prostriedkom (mydlom, bielidlom, dezinfekčným prostriedkom), bez narušenia jeho antimikrobiálne vlastnosti. COVERSAFE™ pôsobí ihneď po aplikácii (napr. 90% koronavírusov typu 229E zlikviduje do 1 hodiny a viac ako 99,9% zlikviduje do 24 hodín). Fóliu možno ľahko odstrániť bez porušenia povrchu.

Špičková japonská technológia vytvára suchú hmlu, ktorá prenikne do každého rohu miestnosti. Zariadenie rozprašuje mikroskopické kvapky, menšie ako 10 μm. Kvapôčky sú také malé, že dokážu účinne zničiť vírusy a baktérie a zároveň nedochádza k zmáčaniu prostredia, predmetov a ľudí. Nepoškodí cenné prístroje, jemnú elektroniku či papiere. Suchá hmla nezanechá v priestore žiadne stopy. Niektoré typy dezinfekcie možno použiť priamo v priestore, v ktorom sa nachádzajú ľudia, živé organizmy a potraviny.

Generátor ozónu účinne dezinfikuje ozónovým čistením komerčné priestory a verejné budovy, ako sú školy, obchody, prevádzky služieb, kancelárie alebo úrady. Počas ozonizácie v priestoroch nesmú byť prítomné osoby, zvieratá ani rastliny. Zaisťuje úplnú ochranu pred vírusmi a baktériami pre svojich návštevníkov a klientov, ale aj pre personál a jeho rodiny. Postará sa o perfektnú klímu. S výkonom 10 000 mg ozónu za hodinu je pripravený na nasadenie v náročnom prostredí. Vďaka vysokému objemu vyvíjaného ozónu je schopný veľmi účinne bojovať s radou patogénov a veľmi rýchlo čistiť aj rozsiahle a frekventované priestory. Najvhodnejším miestom na použitie generátora sú školy a ďalšie vzdelávacie zariadenia, priemyselné podniky, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia alebo verejné budovy. Teda objekty s veľkým pohybom osôb a vysokým potenciálom kontaminácie. Čas potrebný na dezinfekciu 100m3 je cca 1hodina.

DASARA ESSENTIAL

Éterické oleje sú prchavé kvapaliny rastlinného pôvodu. Nejde o pravé oleje, ale o tzv. kvapalné lipidy, zmesi lipofilných rastlinných sekundárnych metabolitov. Vyrábajú sa rôznymi spôsobmi z rastlinnej masy. Najpoužívanejším spôsobom je destilácia, najmä destilácia vodnou parou.

Éterické oleje majú široké použitie v kozmetike, vo farmácii, v parfumérii, veľký úspech v poslednom období zaznamenáva aromaterapia ako aj použitie pri dezinfekcii priestorov, odevov, rúk, tela a nezanedbateľné sú aj ich farmakologické účinky.

Poskytujeme poradenstvo a konzultácie pri použití éterických olejov a ich zmesí. Takisto poskytujeme diagnostiku s následným odporučením najvhodnejšieho produktu prípadne kombinácie produktov.

DASARA REALITY

Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „OZ“) § 119 ods. 1: „ Veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné.“ a ods. 2: „Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.“, takto ods. 2 rozdeľuje nehnuteľnosti na pozemky a stavby. Napriek tomu však medzi nehnuteľnosti zaraďujeme aj byty a nebytové priestory na základe ust. §118 ods. 2 OZ, nakoľko tieto sa nachádzajú v stavbách, ktoré sú pevne spojené so zemou základom, ako je špecifikované v OZ.
Pojem pozemok definuje zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „katastrálny zákon“).
Pojem stavba definuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej ako „stavebný zákon“), kde je zakotvená definícia pojmu "stavba".

Pojmy byt a nebytový priestor sú zadefinované v zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov ako aj zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami.

DASARA FINANCE

V spolupráci s odborníkmi na finančný trh poskytujeme finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:
• poistenie alebo zaistenie
• kapitálový trh
• prijímanie vkladov
• poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
• doplnkové dôchodkové sporenie • starobné dôchodkové sporenie

Kontakt

Dasara s.r.o.

IČO: 50573144
DIČ: 2120383474
IČ DPH: SK2120383474 podľa §4
Sídlo: 182, 920 56 Dvorníky