O NÁS

Naša spoločnosť DASARA s.r.o. prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu. Medzi naše služby patrí strážna služba,  fyzická ochrana majetku a osôb, ochrana objektov, osobná ochrana, usporiadateľská služba, detektívna služba. Zameriavame sa na prípravu a kurzy pre pracovníkov a prevádzkovateľov SBS. Poskytujeme odborné rady a poradenstvo v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku, ochrany osôb a prevádzkovaní SBS.

Ochrana, bezpečnosť, dôvera pre vás a vaše podnikanie

Profesionalita

odborne a fyzicky spôsobilí pracovníci so streleckým výcvikom a s výcvikom osobného vodiča

Skúsenosti

dlhoročné skúsenosti a prax v oblasti bezpečnosti sú zárukou pre čo najlepšie a efektívne riešenie bezpečnosti pre vás

Úplné služby

komplexné služby v oblasti bezpečnosti a SBS, vypracovanie bezpečnostných protokolov, školenia, vlastní pracovníci

Osobný prístup

osobný prístup ku každému zákazníkovi a projektu pre čo najlepšie bezpečnostné riešenie

STRÁŽNA SLUŽBA


Naša spoločnosť – DASARA s .r.o. prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Poskytujeme aj služby so špecializáciou na ochranu osôb a majetku. V rámci týchto činností sa komplexne zaoberáme starostlivosťou o podnikanie či majetok. Orientujeme sa na objektové stráženie so zameraním na komplikované, špecifické a logisticky náročné objekty.

OCHRANA OBJEKTOV
FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU A OSÔB
OSOBNÁ OCHRANA
USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

Fyzická ochrana majetku a osôb, ochrana objektov


je jedna zo základných činností našej spoločnosti vykonávaná v zmysle § 3 zákona č. 473/2005,  ktorá zahŕňa kontrolu osôb, vozidiel, obchôdzkovú činnosť, evidenciu návštev, požiarnu kontrolu v mimopracovnom čase, kľúčovú službu, kontrolu, zámkov, plômb, pečatí a pod.

Osobná ochrana


máme k dispozícii odborne spôsobilých pracovníkov (po odbornej a fyzickej stránke, so streleckou prípravou či s výcvikom osobného vodiča).

Usporiadateľská služba


naša spoločnosť sa venuje aj usporiadateľskej strážnej službe na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Je jednou zo základných činností spoločnosti vykonávaná v zmysle § 3 zákona č. 473/2005, ktorá zahŕňa kontrolu osôb, vozidiel, obchôdzkovú činnosť, evidenciu návštev, požiarnu kontrolu v mimopracovnom čase, kľúčovú službu, kontrolu zámkov a pod.

NAŠI PARTNERI


DETEKTÍVNA SLUŽBA


V oblasti detektívnej služby podľa § 4 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov sa zameriavame na hľadanie osôb, majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky atď.

HĽADANIE OSÔB
ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ
HĽADANIE MAJETKU
ZÍSKAVANIE DÔKAZOV

PRÍPRAVA A PORADENSTVO - KURZY SBS


Prioritne sa zameriavame na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva vrámci bezpečnostnej služby na základe licencie a  akreditácie udelenej našej spoločnosti Ministerstvom vnútra SR. Pripravujeme nových pracovníkov na výkon bezpečnostnej služby  podľa § 5 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov ,t.j. na výkon strážnej služby, výkon detektívnej služby, poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a pod.

Aktuálna ponuka kurzov


Dátum začiatku kurzu


05.08.2019


Miesto konania


HLOHOVEC


Typ kurzu


Odborná príprava na skusku odbornej spôsobilosti podla § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona o SBS


PRIHLÁSIŤ SA MAILOM

Na kurz sa môžete prihlásiť aj osobne na Adrese: Nám. Sv. Michala 11, 920 01 Hlohovec

Kurz sa uskutoční iba v prípade zapísania požadovaného počtu záujemcov.

PORADENSTVO


Poskytujeme poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku, osôb. Vypracovávame bezpečnostné protokoly a manuály. Poradenstvo pri budovaní bezpečnostných systémov, kamerových systémov, uloženia a zabezpečenia trezorov atď…


0918 976 984


dasara@dasara.sk


Adresa kancelárie: Nám. Sv. Michala 11, 920 01 Hlohovec


Adresa sídla: Dvorníky 182, 920 56 Dvorníky nad Váhom


IČO - 50 573 144DIČ - 212 0383 474IČ DPH - SK 212 0383 474

VIZITKA

NAPÍŠTE NÁM